Μεταλλοκεραμικές Στεφάνες

Οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες μπορούν να αποτελέσουν μια αξιόπιστη από άποψη αντοχής και μακροβιότητας, πιο οικονομική σε σχέση με τις ολοκεραμικές στεφάνες και αισθητική λύση. Είναι οι στεφάνες, που εξωτερικά έχουν το λευκό χρώμα της πορσελάνης και εσωτερικά μη ορατό μεταλλικό σκελετό.

Οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες τοποθετούνται:

  • σε δόντια, που δε μπορούν να αποκατασταθούν με απλές εμφράξεις
  • σε δόντια με ενδοδοντική θεραπεία, που χρειάζονται αποκατάσταση και προστασία από τον κίνδυνο κατάγματος
  • σε δόντια, που αισθητικά απαιτείται αποκατάσταση ή αλλαγή σε χρώμα, θέση, σχήμα του φυσικού δοντιού
  • σε δόντια που χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα σε γέφυρες ή οδοντοστοίχιες

Η εξειδικευμένη ομάδα μας είναι στη διάθεση σας να αξιολογήσει παλιότερες μεταλλοκεραμικές στεφάνες/ γέφυρες που δεν πληρούν τα κριτήρια (αισθητικά ή αντοχής) και να συζητήσετε πιθανά σχέδια θεραπείας.